Chaining, een unieke feature van NodeZero by NetBoss

In een vorige blog heb ik aangegeven wat dieper in te zullen gaan op één van de unieke features van NodeZero by NetBoss, namelijk chaining.

Chaining

NodeZero kan zonder credentials en autonoom een volwaardige pentest uitvoeren. Tijdens de pentest worden dezelfde aanvalstechnieken en tools gebruikt die ook door hackers worden gebruikt. Ook worden aanvalspatronen gevolgd die alleen gebruikt worden bij geavanceerde aanvallen. Chaining is daar een belangrijk onderdeel van. Bij chaining worden kwetsbaarheden, verzamelde inloggegevens, misconfiguraties en gevaarlijk productdefaults gecombineerd en gebruikt binnen een aanval.

Veel organisaties gebruiken al vulnerability scanners en één van de problemen met vulnerability scanners is de grote hoeveelheid niet in context geplaatste informatie die terugkomt. De lijst met kwetsbaarheden wordt vaak op basis- en in volgorde van de CVE-score aangepakt waardoor kwetsbaarheden met lagere scores vaak laat of niet verholpen worden. Dit is gevaarlijk omdat kwetsbaarheden met een lage CVE-score gecombineerd met elkaar soms een heel ander beeld kunnen geven. Voeg daar misconfiguraties, verzamelde credentials en gevaarlijke productdefaults aan toe en je begrijpt waarom chaining zo belangrijk is en zoveel toevoegt.

Er volgt nu een gedetailleerd voorbeeld van een case waar chaining uiteindelijk heeft geleid tot een domain compromise. Dit is een voorbeeld van een resultaat uit een pentest die in productie is uitgevoerd.

De volledig autonome aanval heeft gebruik gemaakt van twee kwetsbaarheden en leidde binnen 33 minuten en 9 seconden tot de domain compromise.

NodeZero:

  1. Beschrijft gedetailleerd elke stap van een aanvalspad. Je kunt inzoomen op die details zodat je precies weet wat er in die stap is uitgevoerd
  2. Levert bewijs van elke exploit, wat betekent dat er geen false positives zijn
  3. Prioriteert kwetsbaarheden en de impact die ze hebben op de organisatie zodat u weet wat u eerst moet verhelpen
  4. Identificeert kwetsbaarheden die na het fixen meerdere problemen oplossen
  5. Begeleidt u bij het fixen van de kwetsbaarheden met stap voor stap beschrijvingen

Aanvalspad

NodeZero is gestart vanaf host 10.0.222.200

NodeZero start

NodeZero ontdekte de host 10.0.4.4.

NodeZero start

NodeZero ontdekte een Java service op 10.0.4.4 port 1099

NodeZero start

NodeZero ontdekte dat er sprake was van H3-2020-0022: Insecure Java JMX Configuration onder de Java service op 10.0.4.4 port 1099

NodeZero start

Het bestand C:\Windows\win.ini werd via de RCE-kwetsbaarheid buit gemaakt

NodeZero start

NodeZero startte een Remote Access Tool op host 10.0.4.4 om verder misbruik te maken van H3-2020-0022: Insecure Java JMX Configuration

NodeZero start

NodeZero maakte gebruik van de Remote Access Tool onder het administrator account op 10.0.4.4 en ontdekte H3-2021-0042: Credential Dumping – Security Account Manager (SAM) Database

NodeZero start

NodeZero ontdekte een NTLM Hash voor de gebruiker cbr-user door gebruik te maken van H3-2021-0042: Credential Dumping – Security Account Manager (SAM) Database

NodeZero start

NodeZero ontdekte een Domain Controller 10.0.4.1 (dc01.pod04.h3airange.internal)

NodeZero start

NodeZero ontdekte de SMB service op domain controller 10.0.4.1 (dc01.pod04.h3airange.internal) port 445

NodeZero start

NodeZero verifieerde de credentials voor domain admin cbr-user in domain POD04.H3AIRANGE.INTERNAL op de SMB service op domain controller 10.0.4.1 (dc01.pod04.h3airange.internal) port 445

NodeZero start

Bewijs dat NodeZero, na 33 minuten en 9 seconden, tot een domain compromise en domain user compromise kwam

NodeZero start

Tijdens de aanval heeft NodeZero misbruik gemaakt van 2 kwetsbaarheden:

  • H3-2020-0022: Insecure Java JMX
  • H3-2021-0042: SAM Dump

Binnen het aanvalspad werd er misbruik gemaakt van 1 compromised credential:

  • Domain Admin cbr-user

Er waren 2 hosts betrokken bij deze aanval:

  • 10.0.4.4
  • Domain Controller 10.0.4.1

Zodra een domein is gecompromitteerd, moeten alle hosts, domain user accounts, data infrastructuur, en applicaties gekoppeld aan dat domein, als volledig gecompromitteerd worden beschouwd. Bovendien moeten ook alle applicaties die worden uitgevoerd op een domain-joined computer of gebruik maken van Active Directory integratie ten behoeve van user-authenticatie, als volledig gecompromitteerd worden beschouwd.

Het fixen van de Insecure Java JMX Configuration kwetsbaarheid had in dit geval 28% van de kritische impacts verholpen. NodeZero begeleidt u stap voor stap met het oplossen van de gevonden kwetsbaarheden.

NodeZero start

Bron praktijkvoorbeeld: https://www.horizon3.ai/nodezero-pivots-through-your-network-with-the-attackers-perspective/

Find-Fix-Verify met NodeZero by NetBoss

"Attackers don’t have to “hack in”, they log in"
"Automatiseer uw beveiligingsvalidatie"
"Patched ≠ Remediated"
"Als het slim is, is het kwetsbaar"
"Vertrouwen en technologie is goed, maar controle is beter"
"Is cybercriminaliteit niet uw grootste concurrent?"Controleer continue uw beveiligings status
Meer ontdekken?

Find

Voer een pentest uit op uw omgeving

Verify

Voer weer een pentest uit om te verifiëren dat de fixes goed zijn doorgevoerd

Fix

Stel prioriteiten en los die problemen op die er echt toe doen

Herkenbaar?0%
test 1 keer per jaar of nooit
0%
heeft netwerk misconfiguraties
0%
jaarlijks groei van zero day exploits
0%
gebruikt standaard credentials

Meeste recente cyberincidenten in Nederland (bron: datalekt.nl)


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 174 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/chaining-een-unieke-feature-van-nodezero-by-netboss.php on line 185

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag nav invalid in Entity, line: 183 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/chaining-een-unieke-feature-van-nodezero-by-netboss.php on line 185

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag article invalid in Entity, line: 239 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/chaining-een-unieke-feature-van-nodezero-by-netboss.php on line 185
DatumOrganisatieBeschrijvingBron
05-12-2023 11:1304-12-2023FPS Flexible Packaging Solutions getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie BLACK SUIT
De criminele organisatie BLACK SUIT heeft op het darkweb aangekondigd dat zij FPS Flexible Packaging Solutions heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)Cybercrimeinfo.nl03-02-2023Drachtster Lyceum
Datalek bij het Drachtster Lyceum leidt tot mogelijke reputatieschadeSchoolbord.info01-12-2023 13:10
29-11-2023Skalar AnalyticalSkalar Analytical getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie Medusa LockerDe criminele organisatie Medusa Locker heeft op het darkweb aangekondigd dat zij Skalar Analytical heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)
Cybercrimeinfo.nl01-12-2023 09:08Sprinter Sports
Ransomware-aanval treft Sprinter Sports, voorheen Perry SportSprinter Sports, voorheen bekend als Perry Sport, is recent het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. De aanvallers hebben toegang gekregen tot klantorder- en accountgegevens. Hoewel Sprinter geen volledige betaalkaartinformatie opslaat, zijn klanten geadviseerd om alert te zijn op verdachte activiteiten op hun bankrekeningen. Cyberdeskundigen zijn ingeschakeld voor een grondig onderzoek. Er zijn aanwijzingen op sociale media dat de groep Metaencryptor verantwoordelijk zou zijn voor deze aanval. Sprinter maakt deel uit van de International Sports Retail Group (ISRG) en heeft meer dan vierhonderd winkels. De schade en het aantal getroffen klanten zijn nog onbekend. (Bron: telegraaf.nl)30-11-2023 13:3328-11-2023
Gemeente EindhovenIn Eindhoven worden inwoners die slachtoffer zijn van ernstige datalekken bij de gemeente vaak onvolledig, onduidelijk of zelfs helemaal niet geïnformeerd. Uit een intern onderzoek blijkt dat van de 241 geregistreerde datalekken in het afgelopen jaar, 70 onderzocht werden. Negentien hiervan waren zo ernstig dat ze gemeld werden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, met risico's zoals identiteitsdiefstal en financiële schade. In acht gevallen werden slachtoffers niet geïnformeerd en in elf gevallen was de informatie onvolledig of tegenstrijdig. Het datalekkenregister van de gemeente bevat onnauwkeurigheden en registraties worden soms te laat of onvolledig bijgehouden. Dit heeft geleid tot verscherpt toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens en de noodzaak voor een verbeterplan. (Bron: ed.nl)ED

Accuraat

NodeZero helpt u te concentreren op het oplossen van problemen die daadwerkelijk kunnen worden misbruikt, waardoor u en uw team worden behoed voor het opsporen van kwetsbaarheden die niet kunnen worden misbruikt en ‘false-positives’

Snelheid

U kunt uw hele IT-landschap binnen enkele uren toetsen waar u normaal weken of zelfs maanden op moet wachten voordat consultants handmatig scans uitvoeren en rapporten produceren

Veilig

Met behulp van de NodeZero oplossing configureert u uw scope en aanvalsparameters om een penetratietest op uw netwerk uit te voeren. U bent van begin tot eind eigenaar van uw pentest(en)

Continue

NodeZero is een SaaS-oplossing die 24×7 beschikbaar is. Wacht geen maanden voor het uitvoeren van nieuwe testen. Evalueer continue uw beveiligingsmaatregelen en identificeer- en herstel proactief aanvalsvectoren zodra deze worden ontdekt

Dekking

Met NodeZero kunt u uw hele netwerk beoordelen vanuit het standpunt van de aanvaller, niet slechts op basis van een theoretische aanname. Ons algoritme registreert uw externe, on-prem, IoT-, identiteits- en cloud aanvalsgebieden

Lage Inspanning

Geen lokale software nodig
Geen geregistreerde inloggegevens
Geen aanvalsscripts om te schrijven
U kunt binnen enkele minuten aan de slag en u ontvangt de resultaten binnen enkele uren