De rol van autonome agents binnen pentesting

Geautomatiseerd versus autonoom

Toen IBM (met Deep Blue) vele jaren geleden tegen Kasparov schaakte, zijn er niet 40 miljoen schaakspellen voorgeprogrammeerd; nee, er werd naar elk stuk op het bord gekeken om de volgende beste zet te bepalen voor het behalen van een bepaald doel.
Geautomatiseerde pentesten, zoals verouderde Breach & Attack Simulation (BAS) producten, probeerde beveiligingstesten te automatiseren, iets wat een bijna onmogelijke taak is. In feite worden er runbooks gemaakt. Er zijn te veel mogelijke combinaties en het onderhouden van deze runbooks wordt een last. Ook zal de gebruiker van de runbooks een stuk meer ervaring moeten hebben om uitkomsten goed te interpreteren en de juiste vervolgstappen te nemen.

Autonome agents

Autonome agents zijn in de basis agents (lees hosts) die zelfstandig een omgeving kunnen inventariseren en op basis van die inventarisatie zelfbepaalde acties binnen die omgeving kunnen ondernemen om een reeks doelen te bereiken.

Autonome agents in pentesting

"Autonome agents" is het nieuwe populaire buzzword (na GPT) en NodeZero is de eerste "autonome agent voor pentesting". NodeZero kan zonder enige voorkennis en zonder het maken van aanpassingen binnen het bedrijfsnetwerk, zelfstandig in een omgeving worden geplaatst. NodeZero zal de volledige omgeving en alle actieve hosts inventariseren en zal vervolgens zelf beslissingen nemen om doelen te bereiken zonder enige menselijke tussenkomst.

Besluitvorming in autonome systemen is geoptimaliseerd om specifieke doelen te bereiken. In het geval van autonoom pentesten waren de oorspronkelijke doelen waar NodeZero voor is geoptimaliseerd de volgende:

  1. Een domeinbeheerder (Domain Admin) worden.
  2. Kritieke componenten compromitteren om verder te kunnen doordringen binnen het netwerk.
  3. Domeingebruikers compromitteren zodat NodeZero toegang heeft tot hun gegevens en systemen.
  4. Zoeken naar gevoelige gegevens die NodeZero kan gebruiken en exfiltratie van data.
  5. De perimeter doorbreken.
  6. .... en nog verschillende andere.

Vervolgens vond er een zeer belangrijke ontwikkeling plaats. NodeZero "evolueerde" van het vinden van losse kwetsbaarheden zoals BlueKeep of ZeroLogon naar het aan elkaar koppelen van 5 tot 10 verschillende kwetsbaarheden verspreid over vele machines en diep verborgen tussen de meer dan 50.000 verschillende hosts. NodeZero is nu methodisch aan het werk en in staat om complexe aanvalspaden succesvol uit te voeren en de doelen van een aanvaller te bereiken.

In 2015 ontstond er een kerkhof van BAS-investeringen omdat geautomatiseerd pentesten gewoon niet goed werkt.

In 2020 was Horizon3.ai met NodeZero uniek in het leveren van een autonoom pentesting platform gebaseerd op het “goal-oriented decision making framework”

In 2023 lijkt de markt (en de hype) klaar te zijn voor autonome systemen zoals NodeZero.

Het grote concurrentievoordeel van NodeZero is de geanonimiseerde trainingsdata die verzameld wordt na elke pentest. En er zijn inmiddels heel veel pentesten uitgevoerd, meer dan de top 10 adviesbureaus gecombineerd. Stel je eens voor wat een krachtig platform je hebt als al die trainingsdata goed gebruikt wordt!

Door: Arjan Vermeulen | Senior Consultant & Service Manager Cybersecurity

#Horizon3.ai #NetBoss #NodeZero #ai #autonomous #pentest #infosec #cybersecurity #ciso

"Attackers don’t have to “hack in”, they log in"
"Automatiseer uw beveiligingsvalidatie"
"Patched ≠ Remediated"
"Als het slim is, is het kwetsbaar"
"Vertrouwen en technologie is goed, maar controle is beter"
"Is cybercriminaliteit niet uw grootste concurrent?"Controleer continue uw beveiligings status
Meer ontdekken?

Find

Voer een pentest uit op uw omgeving

Verify

Voer weer een pentest uit om te verifiëren dat de fixes goed zijn doorgevoerd

Fix

Stel prioriteiten en los die problemen op die er echt toe doen

Herkenbaar?0%
test 1 keer per jaar of nooit
0%
heeft netwerk misconfiguraties
0%
jaarlijks groei van zero day exploits
0%
gebruikt standaard credentials

Meeste recente cyberincidenten in Nederland (bron: datalekt.nl)


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 174 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/nodezero-autonome-agents.php on line 163

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag nav invalid in Entity, line: 183 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/nodezero-autonome-agents.php on line 163

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag article invalid in Entity, line: 239 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/nodezero-autonome-agents.php on line 163
DatumOrganisatieBeschrijvingBron
05-12-2023 11:1304-12-2023FPS Flexible Packaging Solutions getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie BLACK SUIT
De criminele organisatie BLACK SUIT heeft op het darkweb aangekondigd dat zij FPS Flexible Packaging Solutions heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)Cybercrimeinfo.nl03-02-2023Drachtster Lyceum
Datalek bij het Drachtster Lyceum leidt tot mogelijke reputatieschadeSchoolbord.info01-12-2023 13:10
29-11-2023Skalar AnalyticalSkalar Analytical getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie Medusa LockerDe criminele organisatie Medusa Locker heeft op het darkweb aangekondigd dat zij Skalar Analytical heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)
Cybercrimeinfo.nl01-12-2023 09:08Sprinter Sports
Ransomware-aanval treft Sprinter Sports, voorheen Perry SportSprinter Sports, voorheen bekend als Perry Sport, is recent het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. De aanvallers hebben toegang gekregen tot klantorder- en accountgegevens. Hoewel Sprinter geen volledige betaalkaartinformatie opslaat, zijn klanten geadviseerd om alert te zijn op verdachte activiteiten op hun bankrekeningen. Cyberdeskundigen zijn ingeschakeld voor een grondig onderzoek. Er zijn aanwijzingen op sociale media dat de groep Metaencryptor verantwoordelijk zou zijn voor deze aanval. Sprinter maakt deel uit van de International Sports Retail Group (ISRG) en heeft meer dan vierhonderd winkels. De schade en het aantal getroffen klanten zijn nog onbekend. (Bron: telegraaf.nl)30-11-2023 13:3328-11-2023
Gemeente EindhovenIn Eindhoven worden inwoners die slachtoffer zijn van ernstige datalekken bij de gemeente vaak onvolledig, onduidelijk of zelfs helemaal niet geïnformeerd. Uit een intern onderzoek blijkt dat van de 241 geregistreerde datalekken in het afgelopen jaar, 70 onderzocht werden. Negentien hiervan waren zo ernstig dat ze gemeld werden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, met risico's zoals identiteitsdiefstal en financiële schade. In acht gevallen werden slachtoffers niet geïnformeerd en in elf gevallen was de informatie onvolledig of tegenstrijdig. Het datalekkenregister van de gemeente bevat onnauwkeurigheden en registraties worden soms te laat of onvolledig bijgehouden. Dit heeft geleid tot verscherpt toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens en de noodzaak voor een verbeterplan. (Bron: ed.nl)ED

Accuraat

NodeZero helpt u te concentreren op het oplossen van problemen die daadwerkelijk kunnen worden misbruikt, waardoor u en uw team worden behoed voor het opsporen van kwetsbaarheden die niet kunnen worden misbruikt en ‘false-positives’

Snelheid

U kunt uw hele IT-landschap binnen enkele uren toetsen waar u normaal weken of zelfs maanden op moet wachten voordat consultants handmatig scans uitvoeren en rapporten produceren

Veilig

Met behulp van de NodeZero oplossing configureert u uw scope en aanvalsparameters om een penetratietest op uw netwerk uit te voeren. U bent van begin tot eind eigenaar van uw pentest(en)

Continue

NodeZero is een SaaS-oplossing die 24×7 beschikbaar is. Wacht geen maanden voor het uitvoeren van nieuwe testen. Evalueer continue uw beveiligingsmaatregelen en identificeer- en herstel proactief aanvalsvectoren zodra deze worden ontdekt

Dekking

Met NodeZero kunt u uw hele netwerk beoordelen vanuit het standpunt van de aanvaller, niet slechts op basis van een theoretische aanname. Ons algoritme registreert uw externe, on-prem, IoT-, identiteits- en cloud aanvalsgebieden

Lage Inspanning

Geen lokale software nodig
Geen geregistreerde inloggegevens
Geen aanvalsscripts om te schrijven
U kunt binnen enkele minuten aan de slag en u ontvangt de resultaten binnen enkele uren