Unieke features van NodeZero by NetBoss

In deze blog gaan we wat dieper in op een aantal unieke features van NodeZero by NetBoss.

Autonoom

Het autonome karakter van NodeZero is één van de meest krachtige features die het platform bezit. NodeZero is het eerste autonome platform voor pentesting en kan zonder voorkennis en zonder het maken van aanpassingen binnen het bedrijfsnetwerk worden geplaatst. NodeZero zal zonder menselijke tussenkomst zelf beslissingen nemen en op basis van de resultaten ook vervolgstappen bepalen. NodeZero onderscheidt zich op dit gebied dan ook echt van andere producten

In een vorige blog hebben we dit autonome karakter uitgebreid beschreven.
Link naar blog: De rol van autonome agents binnen pentesting

Chaining

Chaining van kwetsbaarheden en chaining and reusing van credentials is een unieke feature die wordt toegepast tijdens de autonome pentest. Aanvallers hacken zich niet naar binnen – ze loggen in. Dit wil uiteraard niet zeggen dat een aanvaller helemaal niets doet maar dit zegt wel dat bij veel aanvallers de focus op het verzamelen van credentials en op het misbruik daarvan ligt.

Er zijn verschillende redenen waarom de focus zo sterk ligt op de credentials:

  1. Met geldige credentials lijkt de aanvaller rechtmatig te werkt te gaan waardoor de aanval minder opvalt. Er zullen minder (of helemaal geen) waarschuwingen afgaan waardoor de aanvaller veel minder snel gepakt zal worden. De aanvaller is langer actief en zal meer schade aanrichten.
  2. De meeste hackers of hackgroepen houden er tegenwoordig een ‘ondernemersgeest’ op na. Zo wordt er bij ransomwarunieke-features-node-zero-1.jpge aanvallen nadrukkelijk naar de omzet van een organisatie gekeken voordat er losgeld wordt vastgesteld. Het gebruiken van bestaande credentials is vaak makkelijker en goedkoper dan het misbruik maken van N-day kwetsbaarheden of het bouwen en uitvoeren van een Zero-day Remote Code Execution (RCE).
Unieke Features Node Zero - 1

In een volgende blog zullen we dieper ingaan op deze functionaliteit.

Inzetbaarheid

Vaak is een product toegespitst op een bepaald type organisatie, organisatiegrootte of gebruikersgroep. Hier is bij NodeZero geen sprake van, iets wat ook uit de diverse gesprekken en projecten is gebleken die het laatste jaar hebben plaatsgevonden. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

  1. Met NodeZero kunnen er interne en externe pentesten uitgevoerd worden. Naast servers en werkstations worden alle actieve hosts die tijdens een pentest gevonden worden geïnventariseerd en onderworpen aan een test. Vaak worden kwetsbaarheden gevonden op ‘vergeten’ apparaten zoals routers, switches, printers, camera’s en zelfs UPS-systemen. Apparaten die op vrijwel alle bedrijfsnetwerken te vinden zijn.
  2. In eerste instantie horen we wel eens van organisaties dat zij (bijvoorbeeld) vulnerability scanning hebben uitbesteed en die verantwoordelijkheid daarom niet bij de interne ICT-organisatie ligt. Als we dan verder over dat onderwerp doorpraten, blijkt vaak dat men zich niet realiseert dat de eindverantwoordelijkheid voor interne beveiliging van systemen en data nog steeds bij de organisatie zelf ligt en niet bij de leveranciers. Bij een goede relatie met de leverancier is er uiteraard sprake van vertrouwen maar het is nog steeds uitermate belangrijk om dat zelf ook te kunnen verifiëren.
  3. Ook als de organisatie zelf pentesten uitvoert en misschien zelfs dedicated (Red & Blue) teams inzet, biedt NodeZero uitkomst. NodeZero acteert als het purple team en creëert het gemeenschappelijke doel tot het identificeren van blinde vlekken en andere hiaten binnen het bedrijfsnetwerk.
  4. Door de schaalbaarheid, pricing en verschillende modellen is NodeZero binnen elke organisatie in te zetten, van klein tot groot.

Unieke Features Node Zero - 2

In een volgende blog zullen we dieper ingaan op deze functionaliteit.

Pricing

Als laatste punt wil ik wat dieper ingaan op de pricing. De pricing wordt alleen gebaseerd op het aantal actieve hosts. Hierdoor kunnen we met elke klant (die al pentesten laat uitvoeren) snel vaststellen hoe de pricing zich verhoudt tot de eenmalige manuele pentest die uitbesteed wordt. In alle gevallen is gebleken dat het onbeperkt autonoom pentesten met NodeZero voordeliger is dan de eenmalige manuele pentest. Dit zal veel van jullie dus al een aardig beeld geven.

Find-Fix-Verify met NodeZero by NetBoss

Door: Arjan Vermeulen | Senior Consultant & Service Manager Cybersecurity

#Horizon3.ai #NetBoss #NodeZero #ai #autonomous #pentest #infosec #cybersecurity #ciso

"Attackers don’t have to “hack in”, they log in"
"Automatiseer uw beveiligingsvalidatie"
"Patched ≠ Remediated"
"Als het slim is, is het kwetsbaar"
"Vertrouwen en technologie is goed, maar controle is beter"
"Is cybercriminaliteit niet uw grootste concurrent?"Controleer continue uw beveiligings status
Meer ontdekken?

Find

Voer een pentest uit op uw omgeving

Verify

Voer weer een pentest uit om te verifiëren dat de fixes goed zijn doorgevoerd

Fix

Stel prioriteiten en los die problemen op die er echt toe doen

Herkenbaar?0%
test 1 keer per jaar of nooit
0%
heeft netwerk misconfiguraties
0%
jaarlijks groei van zero day exploits
0%
gebruikt standaard credentials

Meeste recente cyberincidenten in Nederland (bron: datalekt.nl)


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 174 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/unieke-features-nodezero.php on line 168

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag nav invalid in Entity, line: 183 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/unieke-features-nodezero.php on line 168

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag article invalid in Entity, line: 239 in /home/netboss/domains/ontdekdehack.nl/public_html/blogs/content/unieke-features-nodezero.php on line 168
DatumOrganisatieBeschrijvingBron
05-12-2023 11:1304-12-2023FPS Flexible Packaging Solutions getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie BLACK SUIT
De criminele organisatie BLACK SUIT heeft op het darkweb aangekondigd dat zij FPS Flexible Packaging Solutions heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)Cybercrimeinfo.nl03-02-2023Drachtster Lyceum
Datalek bij het Drachtster Lyceum leidt tot mogelijke reputatieschadeSchoolbord.info01-12-2023 13:10
29-11-2023Skalar AnalyticalSkalar Analytical getroffen door ransomware aanval van de criminele organisatie Medusa LockerDe criminele organisatie Medusa Locker heeft op het darkweb aangekondigd dat zij Skalar Analytical heeft getroffen met een ransomware-aanval en losgeld heeft geëist. (Bron: ccinfo.nl)
Cybercrimeinfo.nl01-12-2023 09:08Sprinter Sports
Ransomware-aanval treft Sprinter Sports, voorheen Perry SportSprinter Sports, voorheen bekend als Perry Sport, is recent het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. De aanvallers hebben toegang gekregen tot klantorder- en accountgegevens. Hoewel Sprinter geen volledige betaalkaartinformatie opslaat, zijn klanten geadviseerd om alert te zijn op verdachte activiteiten op hun bankrekeningen. Cyberdeskundigen zijn ingeschakeld voor een grondig onderzoek. Er zijn aanwijzingen op sociale media dat de groep Metaencryptor verantwoordelijk zou zijn voor deze aanval. Sprinter maakt deel uit van de International Sports Retail Group (ISRG) en heeft meer dan vierhonderd winkels. De schade en het aantal getroffen klanten zijn nog onbekend. (Bron: telegraaf.nl)30-11-2023 13:3328-11-2023
Gemeente EindhovenIn Eindhoven worden inwoners die slachtoffer zijn van ernstige datalekken bij de gemeente vaak onvolledig, onduidelijk of zelfs helemaal niet geïnformeerd. Uit een intern onderzoek blijkt dat van de 241 geregistreerde datalekken in het afgelopen jaar, 70 onderzocht werden. Negentien hiervan waren zo ernstig dat ze gemeld werden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, met risico's zoals identiteitsdiefstal en financiële schade. In acht gevallen werden slachtoffers niet geïnformeerd en in elf gevallen was de informatie onvolledig of tegenstrijdig. Het datalekkenregister van de gemeente bevat onnauwkeurigheden en registraties worden soms te laat of onvolledig bijgehouden. Dit heeft geleid tot verscherpt toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens en de noodzaak voor een verbeterplan. (Bron: ed.nl)ED

Accuraat

NodeZero helpt u te concentreren op het oplossen van problemen die daadwerkelijk kunnen worden misbruikt, waardoor u en uw team worden behoed voor het opsporen van kwetsbaarheden die niet kunnen worden misbruikt en ‘false-positives’

Snelheid

U kunt uw hele IT-landschap binnen enkele uren toetsen waar u normaal weken of zelfs maanden op moet wachten voordat consultants handmatig scans uitvoeren en rapporten produceren

Veilig

Met behulp van de NodeZero oplossing configureert u uw scope en aanvalsparameters om een penetratietest op uw netwerk uit te voeren. U bent van begin tot eind eigenaar van uw pentest(en)

Continue

NodeZero is een SaaS-oplossing die 24×7 beschikbaar is. Wacht geen maanden voor het uitvoeren van nieuwe testen. Evalueer continue uw beveiligingsmaatregelen en identificeer- en herstel proactief aanvalsvectoren zodra deze worden ontdekt

Dekking

Met NodeZero kunt u uw hele netwerk beoordelen vanuit het standpunt van de aanvaller, niet slechts op basis van een theoretische aanname. Ons algoritme registreert uw externe, on-prem, IoT-, identiteits- en cloud aanvalsgebieden

Lage Inspanning

Geen lokale software nodig
Geen geregistreerde inloggegevens
Geen aanvalsscripts om te schrijven
U kunt binnen enkele minuten aan de slag en u ontvangt de resultaten binnen enkele uren